• Walk21 beweegt gemeenten en steden tot verandering

  Om lopen hoger op de (internationale) agenda te zetten, startte de Engelsman Jim Walker in 2000 het initiatief Walk21. Op 4 juli is de oprichter te gast in Rotterdam, tijdens het eerste Nederlandse nationale voetgangerscongres ‘Lopen Loont’. Walker ziet Nederland als toonaangevend land om de wereld te laten zien hoe belangrijk lopen kan zijn

  Lopen helpt om een aantal van ’s werelds grootste uitdagingen aan te pakken, zoals klimaatsverandering, congestie, obesitas en eenzaamheid. “Maar toch merkten we dat lopen nauwelijks politieke aandacht krijgt en er vrijwel geen budget voor wordt vrijgemaakt. Politici die ik sprak, zeiden: ‘Mensen lopen toch al, dus waarom moeten we iets voor ze doen?’ Ongelofelijk”, vertelt Walker. Reden voor hem om in 2000 het platform Walk21 op te zetten, met als doel om zichtbaarheid van lopen wereldwijd te vergroten en mensen te enthousiasmeren om meer te lopen.


  Walk21 staat voor ‘lopen in de 21e eeuw’. Het platform komt voort uit een EU-project LIFE. Daarin werden 22 methoden onderzocht om
  lopen te stimuleren. “Tijdens de conferentie in Londen, waarin we onze bevindingen deelden, kwamen tot onze verbazing meer dan 300 mensen uit 35 landen af”, blikt Jim Walker terug. Aan het eind van de conferentie bood een Australiër aan om een volgende meeting te hosten. “Dat was het begin van wat nu kan worden gezien als een ‘Walking Movement’”.
  Maatschappelijke meerwaarde Zeventien jaar later heeft Walk21 in de twintig ‘meest leefbare steden ter wereld’ fel beleid gevoerd en projecten ondersteund, waaronder in Wenen, Zürich, München, Vancouver, Auckland, Kopenhagen, Sydney, Toronto, Melbourne, Londen, Calgary, Perth en Barcelona.

   

   

  Enkele voorbeelden van projecten: in Oostenrijk werd een nationale loopstrategie uitgerold, in Canada werd een speciale ngo opgezet die lopen stimuleert en in Mexico werd een centrum voor duurzaam vervoer ontwikkeld. Maar het beste voorbeeld van de maatschappelijke meerwaarde van lopen, ziet Walker terug in ‘zijn’ Londen. Daar heeft Walk21 bijgedragen aan het grootste stadswandelnetwerk ter wereld. “Negen jaar geleden maakten 380.000 mensen gebruik van het wandelnetwerk. Sindsdien hebben we 14.000 kleine, individuele aanpassingen gerealiseerd. Inmiddels maken ruim acht miljoen mensen gebruik van dit netwerk. De maatschappelijke voordelen lopen nog steeds op.”


  Trots
  De kracht van Walk21 is volgens de voorman eenvoudig. “We zetten mensen met een interessant verhaal op een podium en nodigen een publiek van ‘belangrijke’ politici, wetenschappers en burgers uit om te komen luisteren, in de hoop hen te inspireren tot verandering”, aldus Walker. En dat inspireren van politici werkt. In Seoul, waar Walker begin juni was, heeft de burgemeester een stadspoort omgedoopt tot de ingang van een park met nieuwe looproutes, die leiden naar veertien verschillende stadsdelen. “Op de wegen van Seoul sterven jaarlijks nog 280.000 voetgangers, vanwege het ontbreken van looppaden of het slechte onderhoud ervan. De nieuwe looproutes dragen bij aan de kwaliteit van lopen en verbeteren de mobiliteit van veel inwoners permanent.”


  Walker is erg ambitieus. “Het doel is bereikt, wanneer de maatschappij vraagt om wandelbare buurten en politici daarmee instemmen. Op die manier creëren we een gezondere, gelukkigere, efficiëntere en effectievere wereld en is er na Walk21 hopelijk geen Walk22 nodig.” Dat vraagt om doorzettingsvermogen. “Ik herinner me nog dat een raadslid in Den Haag eens zei, toen ik daar op een congres was: ‘Het
  geheim tot succes is om dertig jaar hetzelfde van mensen te vragen en nooit op te geven.’ Dat is dus wat we doen.”


  Lopen Loont Mede daarom is Walker blij dat hij op 4 juli te gast is op het congres ‘Lopen Loont’ in Rotterdam. Daar wordt ook gesproken over de ondertekening van de ‘Charter of Walking’: een document waarin mensen hun ambities op het gebied van lopen kunnen vastleggen. “Sommige landen gebruiken dit loopmanifest bij het maken van nationaal beleid, zoals Schotland, Noorwegen en Oostenrijk, en sommige steden gebruiken het om hun plannen aan te scherpen, zoals München. Rotterdam heeft jarenlang geïnvesteerd in de stadsinfrastructuur. Ik hoop dat deze investeringen beloond worden en dat de lokale samenleving ook daadwerkelijk meer gaat lopen.”


  Op ‘Lopen Loont’ zal Jim Walker ook spreken. “Nederlanders staan open voor vernieuwing. Veel dingen werken in Nederland al erg goed. Daar wil ik bij stilstaan. Ik zie Nederland als potentieel land dat de wereld kan laten zien hoe we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kunnen verminderen, door meer te gaan lopen. Nederland is erg kwetsbaar voor klimaatsverandering, maar ik ben ervan overtuigd dat Nederland de infrastructuur, het talent en de visie heeft om gemeenten over de gehele wereld te inspireren op gebied van lopen.” Walker hoopt dat de bezoeker aan het eind van ‘Lopen Loont’ naar huis gaat met een concreet plan om lopen hoger op de politieke agenda te krijgen.

   

  Bron: Verkeerinbeeld.nl 

   

  Wilt u meer weten over het Charter for Walking? Klik hier