• Rijksbouwmeester ondertekent Charter Of Walking als eerste

    Rijksbouwmeester Floris Alkemade ondertekende op 4 september in zijn Haags atelier als eerste de (internationale) Charter of Walking. De wethouders Mario Jacobs (Tilburg) en Mary Ann Schreurs (Eindhoven) zullen zijn voorbeeld volgen op 13 september.

    "De strekking van de ‘Charter of Walking’ sluit goed aan bij mijn agenda als Rijksbouwmeester en bij de prijsvraag ‘Who Cares’ die ik uitschreef in samenwerking met de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen. In deze prijsvraag vragen we om innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken. En om antwoorden op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning in samenhang met ruimtelijke vernieuwing van de wijken", aldus Alkemade.

    Het Charter of Walking is een internationale verklaring. MENSenSTRAAT heeft, als lid van het IFP (International Federation of Pedestrians), deze Charter vertaald en samen met partner-lobbyorganisaties van suggesties voorzien voor de Nederlandse praktijk. Naar aanleiding van het eerste nationale voetgangerscongres ‘Lopen Loont’ is er ook een congresuitgave van gemaakt. Met deze Nederlandse uitgave heeft MENSenSTRAAT gemeenten en ook de Rijksbouwmeester benaderd om hier steun aan te geven.

    Winnaar Who Cares

    Op 26 oktober, tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven maakt de jury van de prijsvraag ‘Who Cares’ voor elk van de vier gemeenten een winnaar en een runner-up bekend. De plannen worden tentoongesteld tijdens deze week. Meer informatie vindt u op: http://www.mensenstraat.nl/publicaties/.