• Georganiseerd ongemak

  ‘Het lijkt bijna onbegonnen werk om architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten ertoe te bewegen meer fysiek te ontwerpen. Veel problemen in de gebouwde omgeving, zijn structureel van aard: het lijkt een kwestie van georganiseerd ongemak, gestoeld op de tekortkomingen in het bouwkundeonderwijs’ aldus Berry den Brinker (stichting SILVUR).

   

  Volgens Den Brinker staan stedenbouwkundigen en verkeerskundigen in de praktijk te vaak tegenover elkaar, als het gaat over de inrichting van steden. ‘Bouwkundigen hebben het over aantrekkelijkheid en ethiek, verkeerskundigen vaak over de bereikbaarheid en veiligheid. Bereikbaarheid wordt al snel geassocieerd met zwart asfalt met witte lijnen en aantrekkelijkheid met klinkers, keitjes en afstapjes. Verkeerskundigen vinden kantmarkering nodig, maar stedenbouwkundigen vinden de kantmarkering vaak niet bij hun ontwerp passen; het schaadt het beeldkwaliteit en schrikt bezoekers af.  Daarbij wordt in veel gevallen door beide partijen het toenemende belang van lopen en fietsen om je te verplaatsen uit het oog verloren’.  

  Toch zijn er hoopvolle signalen dat het beter kan. Gemeente Rotterdam en Utrecht leggen het accent op integraal ontwerpen waarbij aantrekkelijkheid en bereikbaarheid bij elkaar worden gebracht, om zo de ruggengraat te vormen van een leefbare stad.

  Volgens de beginselen van Universal Design (een ontwerpbenadering) moeten ontwerpen geschikt zijn voor iedereen in al zijn diversiteit, inclusief ouderen en mensen met een beperking. Oplossingen die de infrastructuur beter maken komen iedereen ten goede, ook mensen die bijvoorbeeld niet goed kunnen zien.

   

   

  Lange Viestraat in Utrecht: Zeer drukke straat in het centrum met zeer slecht zichtbare afbakening van trottoir, fietsroute en busbaan. Voor mensen met minder zicht is het onnodig lastig gemaakt om te fietsen

   

  Verbeteren bouwkunde-onderwijs
  Op 18 maart 2016  kreeg Den Brinker de gelegenheid zijn ideeën voor het verbeteren van het bouwkunde-onderwijs voor te leggen aan een jury tijdens de ‘Inspiratiemiddag Toegankelijkheid’ van Bartimèus. De organisatie vroeg de genodigden die middag mee te denken over initiatieven die de toegankelijkheid daadwerkelijk kunnen verbeteren en loofde stimuleringsprijzen uit voor het uitvoeren van de meest concrete en aansprekende ideeën.

   

  Rondetafelconferentie
  In de categorie ‘Openbare ruimte’ werd het voorstel ‘Georganiseerd Ongemak’ van Den Brinker bekroond met een stimuleringsprijs. Het voorstel ‘Georganiseerd Ongemak’ behelst de organisatie van een ronde-tafelconferentie voor toparchitecten, topontwerpers en belangrijke opdrachtgevers, die hen moet aanzetten tot het meer bewust kiezen voor toegankelijke gebouwen en omgevingen. Deze rondetafelconferentie zou tevens moeten leiden tot het ontwikkelen van verplichte modules ‘toegankelijk ontwerpen’ voor het professioneel bouwonderwijs.’ Het project is eind 2016 van start gegaan. Tijdens Lopen Loont verzorgt Berry den Brinker in het kader van georganiseerd ongemak een (besloten) rondetafelgesprek.

   

  Dit artikel is een samenvatting van de blogs die Den Brinker via Verkeerskunde heeft gepubliceerd. Zie ook:

  http://www.verkeerskunde.nl/blog/blog/georganiseerd-ongemak.4.46649.lynkx

  http://www.verkeerskunde.nl/blog-georganiseerd-ongemak-in-de-openbare-ruimte.46750.lynkx