• Fietsgebruik beperken en lopen stimuleren

  Het Fietsberaad probeert in het rapport 'Drukte op fietspaden: een inventarisatie van knelpunten, maatregelen en ideeën' antwoord te krijgen op de vraag of fietsgebruik ontmoedigd moet worden of dat er nog genoeg gedaan kan worden aan overvolle fietspaden. Het rapport vormt het vertrekpunt voor een groter diepgaand onderzoek naar mogelijke oplossingen voor overvolle fietspaden.


  Verschillende grote gemeenten hebben maatregelen getroffen en/of plannen gemaakt om fietsgebruik in het centrum te beperken.


  Kruispunten zijn vaak knelpunten in een druk fietsnetwerk. In Amsterdam zijn er maatregelen genomen om fietsers meer opstelruimte te geven bij verkeerslichten. In Rotterdam worden grote groepen fietsers middels een warmetesensor gedetecteerd, waardoor ze voorrang kunnen krijgen.


  Om fietsgebruik af te remmen is in Utrecht het plan ontstaan om één zijde van de Oude Gracht fietsvrij te maken ten behoeve van het voetgangersverkeer. En in Groningen wil men het centrum alleen voorzien van bestemmingsfietsers en doorgaande fietsters om het centrum heen leiden.


  Ook schoolmobiliteit per fiets is tegen het licht gehouden. Uiteraard is fietsen meer gewenst dan het gebruik van de auto, maar in veel gevallen is lopen ook een goede optie. Het rapport van het Fietsberaad meldt ook dat het in zulke gevallen zinvoller is om lopen naar de bassischool in de buurt te stimuleren. Ook is het volgens dit rapport niet altijd nodig om de fiets als voor- of natransport voor het openbaar vervoer te promoten. Het rapport meldt hierover: ‘Lopen kan daar wellicht een grotere rol spelen. In een stad als Stockholm wordt beduidend meer gelopen in aansluiting op ov dan in Nederlandse steden.’

  Bron: Fietsberaad.nl