• Automobilisten grootste slachtoffer van luchtvervuiling in Brussel

  Niet fietsers of voetgangers, maar automobilisten worden het meest blootgesteld aan black carbon en roet in Brussel. Dat blijkt uit een studie die is uitgevoerd door ExpAIR, een campagne van Leefmilieu Brussel.

  Volgens de Belgische minister van Leefmilieu Céline Fremault moeten er structurele maatregelen getroffen worden, zo laat ze weten aan Standaard. Het onderzoek is uitgevoerd onder 276 vrijwilligers waarbij zij het black carbon-gehalte hebben gemeten op het moment dat zij zich verplaatsten. 

  Black carbon

  Black carbon komt vrij doordat fossiele brandstoffen, biomassa of hout niet volledig verbranden. Dit zou volgens verschillende studies nog schadelijker zijn dan fijnstof. De studie van ExpAIR toont aan dat voetgangers en fietsers het minst worden blootgesteld aan black carbon en/of roet, in vergelijking met de binnenlucht. De automobilist wordt het meest blootgesteld met een black carbon-concentratie die tot vijf keer groter is dan de binnenlucht.

   

  Lees hier de studie van ExpAIR.

  Lage-emissiezone

  De Belgische regering wil vanaf 1 januari 2018 een lage-emissiezone opstellen in Brussel. Dit is een afgebakend gebied waarbinnen bepaalde voertuigcategorieën toegangsvoorwaarden gelden op basis van de uitstoot.