• Charter for Walking onder de aandacht van het Rijk

  De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de Charter for Walking bij meer provincies en gemeenten onder de aandacht te brengen. De motie was ingediend door Tweede Kamerleden Cem Lacin (SP) en Corrie van Brenk (50PLUS).
 • Voetganger krijgt nog meer aandacht in 2018

  Meer aandacht en meer ruimte voor de voetganger, die trend wordt zeker voortgezet in 2018. De gemeente Amsterdam wacht een spannend jaar: wat gebeurt er met loopstromen als de Noord/Zuidlijn in juli opent? Verder organiseert de stad het tweede congres over voetgangers: Lopen Loont.
 • Zet in op de voetganger

  In steden als Amsterdam en Utrecht dreigt de fiets aan zijn succes ten onder gegaan. Architect Ton Venhoeven vindt dat het beleid een andere weg in moet slaan: zet in op de voetganger, want alleen zo zijn de binnensteden leefbaar en bereikbaar te houden. Venhoeven, CEO van Venhoeven CS Architekten en in de periode 2008-2012 Rijksadviseur voor de infrastructuur, hield zijn pleidooi op het Mobility Fast Forward Event in Utrecht.
 • Zoetermeer heeft aandacht voor Nederlandse woonerven

  Meer dan 1 miljoen Nederlanders wonen in woonerfwijken en in bijna elke gemeente zijn woonerven. Maar over de verkeersregels in deze wijken bestaat veel onduidelijkheid. In Zoetermeer laten de gemeente en wijkbewoners zien hoe het beter kan: daar attendeert een flyer op verkeersregels in de woonerven.
 • Rob Methorst: 'Zonder lopen geen mobiliteit, dus een rijksbelang'

  Voetgangers, lopen en verblijven in de openbare ruimte als onderwerp wordt vaak gezien als iets van lokaal belang. Maar moet niet zelfs het rijk zich daar mee bemoeien? Wat gebeurt er in andere landen?
 • Heuse slag om de ruimte

  Volgens gemeenteraadslid van GroenLinks Zeeger Ernsting moet de auto een forse stap terugdoen ter bevordering van een leefbare stad, meldt het NRC.
 • Geen probleem zo groot of de voetganger lost het op

  ‘Slow traffic’ is bezig aan een razendsnelle opmars. Dat is niet zo gek, want na de slow juicer (een beetje sap-snob haalt zijn neus op voor een sapcentrifuge), de op elke straathoek verkrijgbare stukken langzaam gegaard vlees (McWrap met pulled pork, iemand?) én de meer algemene onthaasttrend, kon het verkeer niet achterblijven.
 • Eerste gemeenten ondertekenen Charter for Walking

  Mario Jacobs en Mary-Ann Schreurs, wethouders van Tilburg en Eindhoven, hebben woensdag 13 september als eerste gemeenten het Charter for Walking ondertekend.
 • Brabant gaat dialoog aan over toekomstige mobiliteit

  Brabanders blijken over het algemeen open te staan voor vernieuwende concepten op het gebied van mobiliteit, maar zijn vaak onbekend met de mogelijkheden. Dit staat in het reeds gelanceerde digizine ‘De toekomst begint nu’, gemaakt door provincie Noord-Brabant.
 • Zo geeft Delft voorrang aan voetgangers

  In de binnenstad van Delft mag in voetgangerszones ook gefietst worden. Omdat de gemeente voetgangers prioriteit geeft, heeft adviesbureau Arup het verkeersbord ‘fietser te gast’ ontworpen.
 • Extra beleid voor fietser en wandelaar noodzakelijk!

  Amsterdam - 1 mei 2017 - Milieudefensie is ongerust over een nieuw rapport van minister Schultz dat vandaag is uitgekomen. Uit het onderzoek blijkt dat het verkeer op de weg de komende decennia nog veel drukker gaat worden, vooral rondom de grote steden. De groei wordt onder meer veroorzaakt door bevolkings- en economische groei. Milieudefensie vindt dat het nieuwe kabinet nu echt vol moet gaan inzetten op het stimuleren van fietsen en lopen. Daarnaast moet het kabinet veel meer het principe 'de vervuiler betaalt' toepassen. Als dit niet gebeurt en er verandert niets dan zal het autoverkeer met 17 tot 44 procent toenemen de komende jaren.
 • Onderzoek naar voetgangers in Amsterdam

  Sjoerd van Hintum, stagiair bij Decisio, doet de komende periode onderzoek naar voetgangers en voetgangersgebieden in Amsterdam.
 • Fietsgebruik beperken en lopen stimuleren

  Het Fietsberaad probeert in het rapport 'Drukte op fietspaden: een inventarisatie van knelpunten, maatregelen en ideeën' antwoord te krijgen op de vraag of fietsgebruik ontmoedigd moet worden of dat er nog genoeg gedaan kan worden aan overvolle fietspaden. Het rapport vormt het vertrekpunt voor een groter diepgaand onderzoek naar mogelijke oplossingen voor overvolle fietspaden.
 • Brussel verwent voetgangers

  Brussel zet sinds 2012 grote stappen in zijn voetgangersbeleid. Het startte met visievorming en een breed actieplan, gevolgd door een handleiding voor de voetgangersvriendelijke stad, de Go10. Tegelijk startten ambitieuze concrete acties, zoals het uittekenen van lokale voetgangersnetwerken, een nauwkeurige audit van de voetgangerskwaliteit op straat en een inventarisatie van bestaande en potentiële voetgangersdoorsteken. Kernpunt: verwen de voetganger.
 • Meer media-aandacht voor lopen

  Volgens het 'Gewoon gezond lopen' platform wordt er sinds kort meer aandacht besteed aan Lopen in de Nederlandse Media. Onder anderen de artikelen uit het Parool met logistiek deskundige Walter Ploos van Amstel en het NRC met Jannetje Koelewijn worden aangehaald.
 • Automobilisten grootste slachtoffer van luchtvervuiling in Brussel

  Niet fietsers of voetgangers, maar automobilisten worden het meest blootgesteld aan black carbon en roet in Brussel. Dat blijkt uit een studie die is uitgevoerd door ExpAIR, een campagne van Leefmilieu Brussel.
 • Innovatieve wandel- en fietsroute geopend

  Tussen station Enschede Kennispark en Universiteit Twente is een nieuwe wandel- en fietsroute opgeleverd. Easypath leverde de prefab betonelementen voor deze innovatieve wandel- en fietsroute. In Verkeer in Beeld 4/2017 spraken wij met Job van Roekel, directeur van het bedrijf: “Ik ben er trots op dat wij hieraan hebben mogen bijdragen”.
 • 2000 kilometer wandelnetwerk erbij in Noord-Holland

  De provincie Noord-Holland gaat het wandelnetwerk met 2000 kilometer uitbreiden. Ook wordt de bestaande infrastructuur verbeterd met onder andere bewegwijzering.. De provincie trekt hiervoor een miljoen euro uit.
 • Kijk uit met dat voetstuk voor de loper

  Bij het thema ‘Lopen Loont’ maak ik me wel wat zorgen - (meer) lopen loont namelijk niet voor iedereen. Het wordt sinds het boek 'Laat je hersenen niet zitten' van Erik Scherder als een soort van dogma gehanteerd. Wat ik nogal schadelijk en gevaarlijk vind. Er zijn veel mensen die, net als ik, wat moeilijker lopen, waardoor een andere manier van bewegen en belasten de voorkeur verdient (bijvoorbeeld fietsen).
 • Dementie in de openbare ruimte

  Op dinsdag 20 juni 2017 presenteren acht ontwerpers de resultaten van het onderzoekstraject Dementie in de openbare ruimte; een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en gemeente Rotterdam
 • Georganiseerd ongemak

  ‘Het lijkt bijna onbegonnen werk om architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten ertoe te bewegen meer fysiek te ontwerpen. Veel problemen in de gebouwde omgeving, zijn structureel van aard: het lijkt een kwestie van georganiseerd ongemak, gestoeld op de tekortkomingen in het bouwkundeonderwijs’ aldus Berry den Brinker (stichting SILVUR).
 • Rotterdam viert de voetganger met creative crosswalk

  Om knelpunten voor voetgangers in de binnenstad aan te pakken start de gemeente een experiment met een ‘creative crosswalk’. Een kleurrijke schildering van trottoir naar zebrapad.
 • Voetganger moet prioriteit nummer één zijn

  Walther Ploos van Amstel, lector city logistics aan de Hogeschool van Amsterdam, liet zijn studenten al eens turven hoeveel voertuigen dagelijks het stationsplein passeren, en combineerde dat met tellingen van de gemeente Amsterdam en de NS. Voertuigen: 4 duizend. Fietsers: 25 duizend. Voetgangers: 300 duizend. Dit meldt de Volkskrant.
 • Voetganger wordt over het hoofd gezien

  Volgens het Parool laat de voetganger een beetje met zich sollen. Ondanks de grote groei aan voetgangers, moeten zij het wel doen met minder ruimte om veilig en met plezier te kunnen lopen, meldt het Parool.
 • Rijksbouwmeester ondertekent Charter Of Walking als eerste

  Rijksbouwmeester Floris Alkemade ondertekende op 4 september in zijn Haags atelier als eerste de (internationale) Charter of Walking. De wethouders Mario Jacobs (Tilburg) en Mary Ann Schreurs (Eindhoven) zullen zijn voorbeeld volgen op 13 september.
 • Walk21 beweegt gemeenten en steden tot verandering

  Om lopen hoger op de (internationale) agenda te zetten, startte de Engelsman Jim Walker in 2000 het initiatief Walk21. Op 4 juli is de oprichter te gast in Rotterdam, tijdens het eerste Nederlandse nationale voetgangerscongres ‘Lopen Loont’. Walker ziet Nederland als toonaangevend land om de wereld te laten zien hoe belangrijk lopen kan zijn
 • 10 tips voor gemeentelijk voetgangersbeleid

  De bewustwording van voetgangersbeleid neemt toe. Zo ook de druk op voetgangersruimte en -voorzieningen, door de ruimte die voor de fiets moet worden gevonden, de toename van toeristen, de kwetsbaarheid van steeds meer ouderen en meer. We moeten nu snel een opgelopen achterstand in kennis en aandacht inlopen, vooral omdat voetgangers vaker een oplossing zijn dan een probleem. Maar hoe doe je dat? 10 tips om direct mee aan de slag te gaan.